Política de privacitat

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que les dades personals cedides s’incorporaran al fitxer denominat “Participació Ciutadana”, responsabilitat del Comú d’Andorra la Vella, creat mitjançant el Decret del 5 d’agost del 2011 publicat al BOPA en el seu butlletí número 52, i que seran tractades amb la finalitat i els mecanismes de protecció previstos en el referit fitxer. L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, supressió i oposició mitjançant correu electrònic a l’adreça participacio@comuandorra.ad